Nghị quyết 01/NQ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 01/NQ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 07/01/2013
Trích yếu về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 07/01/2013
Công báo 41 + 42
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2011 -2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 2453/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 27/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 27/12/2011

về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 30/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 26/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 26/11/2012

về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1792/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 15/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2011

về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 10/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2012

ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án "Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công".

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 40/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 09/08/2012
 • Ngày có hiệu lực: 09/08/2012

về việc tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1617/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 19/09/2011
 • Ngày có hiệu lực: 19/09/2011

phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1231/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 07/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 07/09/2012

về việc loại bỏ những rào cản và hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 32/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 07/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 07/12/2012

về việc ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 71/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 09/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2011

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 59/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/07/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2012

về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 99/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 30/12/2012

về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 37/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 23/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 23/11/2012

về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 80/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 19/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 19/05/2011

quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 115/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 24/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2011

về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 42/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2012

về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1973/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 07/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 07/11/2011

ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48/CT-TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 282/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 24/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 24/02/2011

về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 06/08/2012
 • Ngày có hiệu lực: 06/08/2012

về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 17/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 01/02/2013
 • Ngày có hiệu lực:

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 32/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/03/2012
 • Ngày có hiệu lực:

kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp đánh giá tình hình Tết và triển khai công tác sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 79/TB-VPCP
 • Ngày ban hành: 22/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 22/02/2013

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 60/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 10/05/2013
 • Ngày có hiệu lực:

về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 24/05/2013
 • Ngày có hiệu lực:

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 90/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2013

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 112/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 04/10/2013
 • Ngày có hiệu lực:

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 117/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 01/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2013

về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 25/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 05/12/2013
 • Ngày có hiệu lực:

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 121/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 10/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: