Chỉ thị 09/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 09/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 24/05/2013
Trích yếu về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực
Công báo 297 + 298
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 10/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2012

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 68/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 04/06/2013
 • Ngày có hiệu lực:

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 90/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2013

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 96/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/08/2013
 • Ngày có hiệu lực:

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 112/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 04/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: