Chỉ thị 32/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 32/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 07/12/2012
Trích yếu về việc loại bỏ những rào cản và hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 07/12/2012
Công báo 755 + 756
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1792/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 15/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2011

về việc tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1617/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 19/09/2011
 • Ngày có hiệu lực: 19/09/2011

về việc ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 71/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 09/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2011

về việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoan 2011 - 2020 và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội giai đoạn 2011 -2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 18/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 30/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 30/05/2012