Số:347 + 348 Ngày 23 tháng 05 năm 2016
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
10-05-2016 - Nghị định số 33/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. 3
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
06-05-2016 - Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu. 32
11-05-2016 - Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. 41
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
28-04-2016 - Thông tư số 04/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Khung chương trình đào tạo về tư vấn điều trị nghiện ma túy. 47
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
12-05-2016 - Quyết định số 804/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam, giai đoạn 2016 - 2025. 78
14-05-2016 - Chỉ thị số 15/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016. 81