Số:567 + 568 Ngày 26 tháng 05 năm 2015
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
14-05-2015 - Nghị định số 47/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 2
BỘ CÔNG THƯƠNG
12-05-2015 - Thông tư số 07/2015/TT-BCT quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu có xuất xứ từ các nước ASEAN. 15
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
27-04-2015 - Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không. 17
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
06-05-2015 - Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp. 26