Nghị quyết 80/NQ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 80/NQ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 19/05/2011
Trích yếu về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 19/05/2011
Công báo 349 + 350
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về chính sách trơ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 59/2012/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 24/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2013

về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 03/01/2015
 • Ngày có hiệu lực: 03/01/2015

về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 922/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 15/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/06/2011

phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 749/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 01/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2015

về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 03/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 03/01/2012

ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 32/2016/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 08/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 22/09/2016