Nghị quyết 121/NQ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 121/NQ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 10/12/2013
Trích yếu phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm2013.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực
Công báo 913 + 914
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2012
Văn bản dẫn chiếu

về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 25/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 05/12/2013
 • Ngày có hiệu lực:

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 61/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/08/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2012

về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 57/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 12/11/2013
 • Ngày có hiệu lực:

quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 55/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2013