Chỉ thị 1617/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 1617/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 19/09/2011
Trích yếu về việc tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 19/09/2011
Công báo 515 + 516
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 01/NQ-CP
  • Ngày ban hành: 07/01/2013
  • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 98/NQ-CP
  • Ngày ban hành: 09/11/2011
  • Ngày có hiệu lực: 09/11/2011

về việc loại bỏ những rào cản và hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 32/CT-TTg
  • Ngày ban hành: 07/12/2012
  • Ngày có hiệu lực: 07/12/2012