Chỉ thị 1973/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 1973/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 07/11/2011
Trích yếu về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 07/11/2011
Công báo 591+ 592
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 01/NQ-CP
  • Ngày ban hành: 07/01/2013
  • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 27/CT-TTg
  • Ngày ban hành: 08/09/2016
  • Ngày có hiệu lực: