Nghị quyết 112/NQ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 112/NQ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 04/10/2013
Trích yếu phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2013.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực
Công báo 665 + 666
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 24/05/2013
 • Ngày có hiệu lực:

về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1792/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 15/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2011

sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 25/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2013