Nghị định 99/2012/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 99/2012/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 15/11/2012
Trích yếu về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 30/12/2012
Công báo 671 + 672
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 128/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 31/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2015

hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 202/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 22/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/02/2015

ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 29/04/2014

về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 12/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 12/03/2014

về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biên.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 161/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 47/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 08/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 08/07/2014

về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 69/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2014

quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 114/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2015

quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 115/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 03/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 20/01/2015
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 19/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 05/12/2015