Nghị định 42/2012/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 42/2012/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 11/05/2012
Trích yếu về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/07/2012
Công báo 371 + 372
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 17/2011/QH13
 • Ngày ban hành: 22/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 22/11/2011
Văn bản dẫn chiếu

về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 90/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2013

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 84/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2014

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 99/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 04/08/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 35/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/04/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015