Nghị định 59/2012/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 59/2012/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 23/07/2012
Trích yếu về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/10/2012
Công báo 469 + 470
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 01/NQ-CP
  • Ngày ban hành: 07/01/2013
  • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

về việc chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 921/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 12/06/2013
  • Ngày có hiệu lực: 12/06/2013
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 14/2014/TT-BTP
  • Ngày ban hành: 15/05/2014
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014