Chỉ thị 21/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 21/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 06/08/2012
Trích yếu về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 06/08/2012
Công báo 503 + 504
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 01/NQ-CP
  • Ngày ban hành: 07/01/2013
  • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 79/2010/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 30/11/2010
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2011