Chỉ thị 25/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 25/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 05/12/2013
Trích yếu về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực
Công báo 909 + 910
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 142/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 31/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/2013

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 27/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 27/01/2014

về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 121/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 10/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: