Chỉ thị 1792/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 1792/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 15/10/2011
Trích yếu về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/10/2011
Công báo 573 + 574
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 222/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 199/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 20/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 57/QĐ- TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT
 • Ngày ban hành: 01/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/03/2013

phê duyệt điều chỉnh Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2009 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 84/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 19/01/2015
 • Ngày có hiệu lực: 19/01/2015

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020”.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2014/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 25/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 11/03/2014

hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2014/TTLT-BKHĐT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/02/2014
 • Ngày có hiệu lực: 28/03/2014

về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 13/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 25/06/2013
 • Ngày có hiệu lực:

về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 28/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 28/06/2013

phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng trung tâm ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 -2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1318/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 06/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 06/08/2013

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 96/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/08/2013
 • Ngày có hiệu lực:

quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 99/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2013

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 112/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 04/10/2013
 • Ngày có hiệu lực:

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 84/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2014

về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 24/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 24/02/2011

về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 75/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 30/08/2011
 • Ngày có hiệu lực: 20/10/2011

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 98/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 09/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 09/11/2011

về việc tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn giá cả, thị trường, bao đảm trật tự an toàn xã hội trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 2051/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 16/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 16/11/2011

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 177/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 03/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 03/01/2012

về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 18/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 18/06/2012

về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 10/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2012

về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 50/2012/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 09/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 32/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 10/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 10/11/2012

về việc loại bỏ những rào cản và hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 32/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 07/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 07/12/2012