Nghị quyết 02/NQ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 02/NQ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 07/01/2013
Trích yếu về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 07/01/2013
Công báo 41 + 42
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 69/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2012

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 121/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 30/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2011

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 17/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 01/02/2013
 • Ngày có hiệu lực:

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 32/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/03/2012
 • Ngày có hiệu lực:

kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp đánh giá tình hình Tết và triển khai công tác sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 79/TB-VPCP
 • Ngày ban hành: 22/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 22/02/2013

về việc đính chính Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 755/QĐ-BTC
 • Ngày ban hành: 16/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 16/04/2013

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 60/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 10/05/2013
 • Ngày có hiệu lực:

về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 24/05/2013
 • Ngày có hiệu lực:

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 112/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 04/10/2013
 • Ngày có hiệu lực:

về việc bổ sung đối tượng giảm tiền thuê đất trong năm 2013 và năm 2014 đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mà phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách trước ngày Nghị định số 121/2010/ NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1851/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 14/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 14/10/2013

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 117/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 01/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2013

sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 18/2013/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 31/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2013

hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2013/TTLT-BXD-BNV
 • Ngày ban hành: 21/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/01/2014

về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 25/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 05/12/2013
 • Ngày có hiệu lực:

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 121/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 10/12/2013
 • Ngày có hiệu lực:

sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 32/2014/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 18/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 25/11/2014

sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2013 và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 17/2014/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 18/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 25/11/2014

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 30/03/2016
 • Ngày có hiệu lực:

sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 25/2016/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 29/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2016

hợp nhất Thông tư quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 44/VBHN-NHNN
 • Ngày ban hành: 10/08/2016
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 61/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 21/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 21/08/2014