Chỉ thị 30/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 30/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 26/11/2012
Trích yếu về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 26/11/2012
Công báo 727 + 728
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 01/NQ-CP
  • Ngày ban hành: 07/01/2013
  • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 83/NQ-CP
  • Ngày ban hành: 07/12/2012
  • Ngày có hiệu lực: 07/12/2012