Nghị định 29/2011/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 29/2011/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 18/04/2011
Trích yếu quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 05/06/2011
Công báo 241 + 242
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 43/2012/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 27/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 10/02/2013

về thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2013/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 14/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013

về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 18/2013/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 29/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/05/2013

về việc đính chính Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 79/CP-KGVX
 • Ngày ban hành: 13/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 13/06/2011

quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2015/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 28/05/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2015

về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/2015/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 29/05/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2015

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngay 01 tháng 11 năm 2007 Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp va Phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 85/2011/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 14/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 28/01/2012

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 41/2014/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 13/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 29/12/2014
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 18/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2015
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 35/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 29/04/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/06/2014