Nghị định 35/2014/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 35/2014/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 29/04/2014
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/06/2014
Công báo 497 + 498
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2015/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 28/05/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2015
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 05/06/2011
Văn bản hướng dẫn

quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/2014/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 05/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2014
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 18/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2015