Thông tư 85/2011/TT-BNNPTNT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 85/2011/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày ban hành 14/12/2011
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngay 01 tháng 11 năm 2007 Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp va Phát triển nông thôn.
Người ký BÙI BÁ BỔNG
Ngày hiệu lực 28/01/2012
Công báo 653 + 654
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 57/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 15/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2010
Văn bản dẫn chiếu

về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2015/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 08/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2015

quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2011/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 18/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 02/09/2011

quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 05/06/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/2015/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 12/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 30/03/2015