Quyết định 18/2013/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 18/2013/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 29/03/2013
Trích yếu về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/05/2013
Công báo 189 + 190
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật khoáng sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 60/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 17/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011
Văn bản dẫn chiếu

quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 05/06/2011

hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2017/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/01/2017
 • Ngày có hiệu lực: 10/03/2017
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2015