Nghị định 18/2015/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 18/2015/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 14/02/2015
Trích yếu quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/04/2015
Công báo 297 + 298
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 55/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 23/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Văn bản dẫn chiếu

quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2015/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 22/05/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2015

về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 35/2015/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 30/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 17/08/2015

đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 01/09/2015
 • Ngày có hiệu lực:

quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 119/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/02/2016

quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 111/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 31/2016/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 14/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2016

hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2017/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 01/03/2017
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2017

về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 37/2017/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/04/2017
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 05/06/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 35/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 29/04/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/06/2014