Thông tư 41/2014/TT-BNNPTNT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 41/2014/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày ban hành 13/11/2014
Trích yếu hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Người ký LÊ QUỐC DOANH
Ngày hiệu lực 29/12/2014
Công báo 1021+1022
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 199/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2014
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2011/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 18/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 02/09/2011

quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 05/06/2011

hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT
 • Ngày ban hành: 10/01/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2011

quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 187/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/02/2014

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 55/2012/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 31/10/2012
 • Ngày có hiệu lực:

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 17/2011/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 06/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 21/05/2011

về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 57/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 15/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2010

quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2011/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 01/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 16/05/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 04 năm 2011 và Thông tư số 54/2011/TT- BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2011.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 52/2012/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 22/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 07/12/2012
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

về việc ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 36/2010/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 24/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 08/08/2010

hướng dẫn khảo nghiệm, công nhận, đặt tên phân bón mới.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 52/2010/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 09/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 24/10/2010