Quyết định 04/2013/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 04/2013/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 14/01/2013
Trích yếu về thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Người ký HOÀNG TRUNG HẢI
Ngày hiệu lực 01/03/2013
Công báo 65 + 66
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

phê duyệt Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 1946/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 21/10/2010
  • Ngày có hiệu lực: 21/10/2010

quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 29/2011/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 18/04/2011
  • Ngày có hiệu lực: 05/06/2011