Thông tư 43/2012/TT-BCT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 43/2012/TT-BCT
Cơ quan ban hành BỘ CÔNG THƯƠNG
Ngày ban hành 27/12/2012
Trích yếu quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện.
Người ký LÊ DƯƠNG QUANG
Ngày hiệu lực 10/02/2013
Công báo 29 + 30
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 95/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2012
Văn bản dẫn chiếu

quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 05/06/2011

quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/2010/TT-BKH
 • Ngày ban hành: 13/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 26/01/2011

về bảo trì công trình xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 114/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/01/2011