Quyết định 62/2011/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 62/2011/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 09/11/2011
Trích yếu về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/01/2012
Công báo
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 41/2014/TTLT-BYT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2015

điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/01/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/03/2015

điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiếm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 73/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2013

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLTBYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2014/TTLT-BYT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2014

sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 48/2007/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14 tháng 9 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 04/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 30/09/2014

quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 53/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 20/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2010

điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 35/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 115/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC
 • Ngày ban hành: 16/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2016

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 33/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/05/2016
 • Ngày có hiệu lực: 26/06/2016

điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 55/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2016

hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 25/2016/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 26/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 09/09/2016
Văn bản hướng dẫn

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ- TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm- pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC
 • Ngày ban hành: 05/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2012