Nghị định 115/2015/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 115/2015/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 11/11/2015
Trích yếu quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/01/2016
Công báo 1155+1156
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 93/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 22/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Luật bảo hiểm xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Văn bản dẫn chiếu

quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 53/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 20/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2010

về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 62/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 09/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 03/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 20/03/2016

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 33/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/05/2016
 • Ngày có hiệu lực: 26/06/2016