Thông tư liên tịch 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày ban hành 04/08/2014
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 48/2007/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14 tháng 9 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.
Người ký PHẠM MINH HUÂN - TRUNG TƯỚNG BÙI QUANG BỀN - THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN THÀNH CUNG
Ngày hiệu lực 30/09/2014
Công báo 847 + 848
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 134/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/09/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2011

về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 20/01/2011
 • Ngày có hiệu lực: 10/03/2011

quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 53/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 20/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2010

về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 62/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 09/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 54/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 30/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 16/08/2016