Quyết định 53/2010/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 53/2010/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 20/08/2010
Trích yếu quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 15/10/2010
Công báo 526 + 527
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 41/2014/TTLT-BYT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2015

điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiếm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 73/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2013

hướng dẫn xác định đối tượng, mức hưởng trợ cấp và tổ chức thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2011/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 15/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2011

hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2011/TTLT-BCA-BTC
 • Ngày ban hành: 12/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 26/08/2011

quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 40/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 27/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2011

hướng dẫn thực hiện chế độ hưu trí đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên công tác trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, thôi việc về địa phương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2011/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC
 • Ngày ban hành: 18/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLTBYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2014/TTLT-BYT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2014

sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 48/2007/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14 tháng 9 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 04/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 30/09/2014

về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 62/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 09/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 35/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 115/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 33/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/05/2016
 • Ngày có hiệu lực: 26/06/2016

điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 55/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2016

hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 25/2016/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 26/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 09/09/2016