Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 41/2014/TTLT-BYT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH - BỘ Y TẾ
Ngày ban hành 24/11/2014
Trích yếu hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.
Người ký TRƯƠNG CHÍ TRUNG - PHẠM LÊ TUẤN
Ngày hiệu lực 01/02/2015
Công báo 83 + 84
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 105/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 31/08/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/10/2012

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 13/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Văn bản dẫn chiếu

quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 53/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 20/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2010

về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 62/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 09/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 40/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 27/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2011

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 136/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/01/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2011

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012

hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 11/02/2016

hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/04/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2016

hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên đang công tác, làm việc, học tập trong Bộ Quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân quân nhân tại ngũ, thân nhân cơ yếu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/04/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2016

hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC
 • Ngày ban hành: 20/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 06/08/2016

hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 25/2016/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 26/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 09/09/2016

ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 35/2016/TT-BYT
 • Ngày ban hành: 28/09/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2016

quy định biện pháp thực hiện bảo hiểm y tế đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 43/2016/TT-BCA
 • Ngày ban hành: 25/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 09/12/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLTBYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2014/TTLT-BYT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2014

hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 39/2011/TTLT-BYT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2011
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi Khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2015/TTLT-BYT-BTC
 • Ngày ban hành: 02/07/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2015