Nghị định 73/2013/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 73/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 15/07/2013
Trích yếu điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiếm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/09/2013
Công báo 435 + 436
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 32/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 10/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 10/11/2012

Bộ luật Lao động

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 10/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2013
Văn bản dẫn chiếu

quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 53/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 20/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2010

về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 62/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 09/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên,

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 30/01/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2011

quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 03/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 19/05/2012

hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 103/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2016
Văn bản hướng dẫn

hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 13/2013/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 21/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 04/10/2013