Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BYT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 24/2014/TTLT-BYT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH - BỘ Y TẾ
Ngày ban hành 14/07/2014
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLTBYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.
Người ký TRƯƠNG CHÍ TRUNG - NGUYỄN THỊ XUYÊN
Ngày hiệu lực 01/09/2014
Công báo 745 + 746
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 31/08/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/10/2012

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 40/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 27/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2011

quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 53/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 20/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/10/2010

về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 62/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 09/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 136/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/01/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2011

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012

quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 34/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 17/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 05/07/2011

quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 06/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 25/05/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 41/2014/TTLT-BYT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2015