Nghị quyết 62/NQ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 62/NQ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 07/09/2015
Trích yếu phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2015.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực
Công báo 989 + 990
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2012
Văn bản dẫn chiếu

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 03/01/2015
 • Ngày có hiệu lực: 03/01/2015

về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 41/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 09/06/2015
 • Ngày có hiệu lực:

về một số chính sách phát triển thủy sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 07/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 25/08/2014

về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 05/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/2014

Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 2139/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 05/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 05/12/2011

về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 31/2015/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 04/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2015

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 209/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 36/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 23/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 23/11/2012

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 95/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2013

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 193/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2016