Nghị định 08/2012/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 08/2012/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 16/02/2012
Trích yếu ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/04/2012
Công báo 177 + 178
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về việc triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 28/CT-TTg
  • Ngày ban hành: 19/11/2015
  • Ngày có hiệu lực:

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 01/NQ-CP
  • Ngày ban hành: 07/01/2016
  • Ngày có hiệu lực:
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 138/2016/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 01/10/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2016