Chỉ thị 23/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 23/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 05/08/2014
Trích yếu về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 05/08/2014
Công báo 775 + 776
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 01/NQ-CP
  • Ngày ban hành: 03/01/2015
  • Ngày có hiệu lực: 03/01/2015

về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 07/CT-TTg
  • Ngày ban hành: 30/04/2015
  • Ngày có hiệu lực:

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 62/NQ-CP
  • Ngày ban hành: 07/09/2015
  • Ngày có hiệu lực: