Luật 76/2015/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 76/2015/QH13
Cơ quan ban hành QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 19/06/2015
Trích yếu Luật tổ chức Chính phủ.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 01/01/2016
Công báo 865 + 866
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 33/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 09/05/2016
 • Ngày có hiệu lực: 09/05/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 52/2017/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/04/2017
 • Ngày có hiệu lực: 15/06/2017

quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2017/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/05/2017
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

phê duyệt Đề án tổ chức thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung cho các tình huống tìm kiếm, cứu nạn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 226/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 04/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 04/02/2016