Nghị quyết 33/NQ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 33/NQ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 09/05/2016
Trích yếu phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2016.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 09/05/2016
Công báo 333 + 334
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2012
Văn bản dẫn chiếu

quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 36/2014/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 20/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2015

về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 92/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 08/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 08/12/2014

ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 31/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/2014

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 95/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2013

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016