Quyết định 226/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 226/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 04/02/2016
Trích yếu phê duyệt Đề án tổ chức thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung cho các tình huống tìm kiếm, cứu nạn.
Người ký HOÀNG TRUNG HẢI
Ngày hiệu lực 04/02/2016
Công báo 193 + 194
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 1041/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 24/06/2014
  • Ngày có hiệu lực: 24/06/2014

Luật phòng, chống thiên tai.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 33/2013/QH13
  • Ngày ban hành: 19/06/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2014
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 76/2015/QH13
  • Ngày ban hành: 19/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016