Nghị định 58/2017/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 58/2017/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 10/05/2017
Trích yếu quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 01/07/2017
Công báo 377 + 378, 379 + 380
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 34/2016/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 23/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2016

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Bộ luật hàng hải Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 95/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 25/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2017