Nghị định 52/2017/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 52/2017/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 28/04/2017
Trích yếu về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 15/06/2017
Công báo 319 + 320
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 78/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 30/08/2010

về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 02/05/2016

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Luật đầu tư công

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Luật ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 25/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017