Quyết định 71/2010/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 71/2010/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 09/11/2010
Trích yếu về việc ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/01/2011
Công báo 686 + 687
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

về định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 103/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 29/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 29/08/2013

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 30/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 17/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 05/05/2015

về việc loại bỏ những rào cản và hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 32/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 07/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 07/12/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 15/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/04/2015