Nghị định 30/2015/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 30/2015/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 17/03/2015
Trích yếu quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 05/05/2015
Công báo 401 + 402
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật đấu thầu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 43/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 26/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

Luật đầu tư công

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Luật đầu tư

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 05/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 20/05/2011

về việc ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 71/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 09/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2011