Nghị định 15/2015/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 15/2015/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 14/02/2015
Trích yếu về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 10/04/2015
Công báo 295 + 296
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật đầu tư

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

Luật đầu tư công

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Luật đấu thầu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 43/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 26/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

Luật xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 50/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Văn bản dẫn chiếu

về cấp ý kiến pháp lý.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 51/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/05/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2015

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 51/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 02/07/2015
 • Ngày có hiệu lực:

hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2016/TT-BKHĐT
 • Ngày ban hành: 01/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 18/04/2016

quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 18/2016/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 30/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2016

về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 12/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 03/04/2017
 • Ngày có hiệu lực: 03/04/2017
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 05/04/2011
 • Ngày có hiệu lực: 20/05/2011

về việc ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 71/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 09/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2011