Nghị quyết 49/2010/QH12

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 49/2010/QH12
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 19/06/2010
Trích yếu về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.
Người ký NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Ngày hiệu lực 01/08/2010
Công báo 566 + 567
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 131/2015/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 25/12/2015
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2016
Văn bản hướng dẫn

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghi quyết số 49/2010/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2010 cùa Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 03/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 04/01/2013
  • Ngày có hiệu lực: 20/02/2013
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

Luật đầu tư

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 67/2014/QH13
  • Ngày ban hành: 26/11/2014
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015