Nghị định 03/2013/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 03/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 04/01/2013
Trích yếu quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghi quyết số 49/2010/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2010 cùa Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 20/02/2013
Công báo 29 + 30
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 49/2010/QH12
  • Ngày ban hành: 19/06/2010
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2010
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 131/2015/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 25/12/2015
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2016