Luật 67/2014/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 67/2014/QH13
Cơ quan ban hành QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 26/11/2014
Trích yếu Luật đầu tư
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 01/07/2015
Công báo 1173+1174
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 04/2017/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 16/01/2017
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2017
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 49/2010/QH12
  • Ngày ban hành: 19/06/2010
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2010