Nghị định 131/2015/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 131/2015/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 25/12/2015
Trích yếu hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/02/2016
Công báo 11 + 12
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật đầu tư công

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Luật đầu tư

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

Luật đấu thầu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 43/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 26/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

Luật xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 50/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Văn bản dẫn chiếu

về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 19/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2010
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghi quyết số 49/2010/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2010 cùa Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/02/2013