Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV
Cơ quan ban hành BỘ NỘI VỤ - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày ban hành 01/10/2014
Trích yếu quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.
Người ký TRẦN ANH TUẤN - TRẦN QUỐC KHÁNH
Ngày hiệu lực 01/12/2014
Công báo 953 + 954
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/04/2013

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/08/2014

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012

quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 40/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

Luật viên chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

Luật khoa học và công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014
Văn bản dẫn chiếu

ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2014/TT-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 24/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 16/03/2014

quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2014/TT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 11/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 28/04/2014

hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC
 • Ngày ban hành: 06/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp của viên chức quốc phòng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 201/2016/TT-BQP
 • Ngày ban hành: 05/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 21/01/2017
Văn bản hướng dẫn

hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV
 • Ngày ban hành: 11/01/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2016