Nghị định 29/2012/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 29/2012/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 12/04/2012
Trích yếu về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/06/2012
Công báo 345 + 346
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật viên chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012
Văn bản dẫn chiếu

quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2012/TT-BNV
 • Ngày ban hành: 10/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2013

về chính sách tinh giản biên chế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 108/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2015

quy định về Y tế xã, phường, thị trấn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 117/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 31/01/2015

phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 402/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 14/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 14/03/2016

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế trong Bộ Quốc phòng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 47/2016/TT-BQP
 • Ngày ban hành: 11/04/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2016

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 151/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 30/12/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 101/2017/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/09/2017
 • Ngày có hiệu lực: 21/10/2017
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 56/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2015