Thông tư 201/2016/TT-BQP

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 201/2016/TT-BQP
Cơ quan ban hành BỘ QUỐC PHÒNG
Ngày ban hành 05/12/2016
Trích yếu quy định danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp của viên chức quốc phòng.
Người ký TRUNG TƯỚNG PHAN VĂN GIANG
Ngày hiệu lực 21/01/2017
Công báo 1239+1240
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật viên chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 15/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 98/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 26/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Văn bản dẫn chiếu

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
 • Ngày ban hành: 14/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2015

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV
 • Ngày ban hành: 01/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2014

ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2014/TT-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 24/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 16/03/2014

quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2014/TT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 11/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 28/04/2014